Ove Charles Svegård

  • Født: 9. september 1953
  • Død: 20. juni 2020

Vår kjære pappa, farfar, morfar, svigerfar og bror

Hvil nå, kjære deg. Du har betydd mye for mange og vi bærer med oss et hav av gode minner om deg. Ingen kunne vel hatt en bedre far, morfarfar, svigerfar eller bror.
Steinkjer kapell
Begravelsesbyrået Landsem

Om begravelsen til Ove Charles Svegård 

Urneseremonien vil finne sted på et senere tidspunkt for familie og nære venner. I stedet for blomster er det kjærkomment med en gave til Fondsstiftelsen St. Olavs hospital, som Ove ønsket. Kontonr 8601.05.44744. Merk innbetaling: "Medisinsk avd - øremerkes forskning".