Ingeborg Eidem

  • Født: 19. oktober 1926
  • Død: 9. april 2020

Til minne om mor

Ingeborg Eidem, født Hovd, 19. oktober 1926 Ingeborg ble født som det tredje av fem barn som Laura Oline Hovd, født Kjelvik, og Aksel Hovd fikk. Aksel jobbet ved det Det norske Myrselskaps forsøksstasjon på Mæresmyra. Oline var husmor på den gamle bondekonemåten. De bodde på Mære med husdyr, potetåker og hage til bruk i egen husholdning. Det var stor praktisk allsidighet i Ingeborg sin barndomsheim, men det var også stor vekt på kunnskap og skole. Ingeborg tok, i likhet med sine brødre, artium ved Steinkjer Landsgymnas på ei tid da det ennå ikke var vanlig at det ble satset likeverdig på jenter og gutter i skoleveien. Hun gikk ut våren 1945 og begynte samme år på lærerskole på Hamar. Mor kom til Malm som lærer i 1947. Her var det storsatsing på oppbygging av samfunnet med bl.a. ny moderne skole, med helsesøster, skoletannlege, svømmebasseng, gymsal, kjemilaboratorium og ikke minst moderne skolekjøkken. Mor fikk stillingen som skolekjøkkenlærerinne, og permisjon for å gå på Statens Lærerinneskole i Husstell på Stabæk. Det gjorde hun året 1949-50 og tok skolekjøkkenet i besittelse høsten 1950 med den beste utdannelsen som fantes for formålet og læretid på Oline sitt kjøkkenet å støtte seg på. Etter mange år ville mor ta mer utdannelse. Hun hadde prydhage som hobby, men var generelt interessert i naturen og alt som levde, og både jeg og mor var inspirert av det feltbiologiske miljøet på Malm, som sto i kontakt med miljøet på Levanger. Året 1972-73 tok mor biologi gunnfag på Levanger. Hun ble adjunkt. I tillegg til å undervise i heimkunnskap og biologi ble hun også rådgiver på skolen i Malm. Det var en god periode for mor, jeg husker at hun var veldig tilfreds de gangene hun kunne hjelpe en tvilende og søkende elev inn på et godt spor. Mor ble pensjonist i 1993 etter 45 år som lærer ved Malm skole. Som nevn skulle skolen på Malm ha skoletannlege. Tannlege Per Eidem kom til Malm 1952 og de giftet seg året etter. De fikk en sønn i 1954, som skriver dette. Det kom ikke flere barn. Men hun kunne i 1984 glede seg over å bli bestemor, etter hvert til tre barnebarn. Mor hadde stor omsorg for sine tre barnebarn og var lenge sprek til å ha de hos seg på ferieopphold og aktiviter. Mor ble oldemor 2016 og deretter i 2018. Hun var samfunnsengasjert og hadde kommunale verv innen heimstell og samarbeidet med husmorvikartjeneste. Etter at hun ble pensjonist ble hun besøksvenn for mange gamle, oppleser på litteraturkvelder på Heimen og slikt. Hun likte å reise og fikk sett det meste av Norge og mang land og verdensdeler. Jeg husker mor som uendelig sprek og energisk før hun ble gammel. Ambisiøs i arbeid, i egen husholdning og i helgene var det lange turer til fots eller på ski. Mor og far hadde en stor omgangskrets og det var mange samlinger, fra hytteturer til middagsselskaper der hun kunne svinge opp med servering av beste merke. Hun var også opptatt av slektsbånd og glad i å samle søskena sine og deres familier. Tradisjonen tro skulle det være rikelig med servering og kort mellom måltidene ved slike anledninger. Hun forsket også i egen slekt og etterlater seg et stort materiale om folk rundt Beitstadfjorden, enten det er Trongsundet, Verrastranda, Framverran, Mosvika, Inderøya, Mære eller Beitstad hvor mors slekt kommer fra. De siste åra ble mor glemsk og fikk problem med å finne orda. Diagnosen var vaskulær demens. Utviklingen gikk først svært sakte, men akselererte de siste åra. Far hadde henne hjemme på Bjørkan til sommeren 2018 og deretter på Sanna til i fjor vår. Han satte sin ære i å stelle for henne og ha henne heime. Han klarte det inn i hennes siste leveår. Da hun døde skjærtorsdag 9. april var det elleve måneder siden hun flyttet på Sykeheimen i Malm. Der har hun fått svært godt stell, og hjemmesykepleien hadde gitt svært god oppfølging og hjelp før det. Vi er svært takknemlige for det gode helsestellet på Malm, med kompetente folk med god innstilling og lokal forankring og kunnskap. Bjørn Eidem, sønn

Til minne om mor

Ingeborg Eidem, født Hovd, 19. oktober 1926 Ingeborg ble født som det tredje av fem barn som Laura Oline Hovd, født Kjelvik, og Aksel Hovd fikk. Aksel jobbet ved det Det norske Myrselskaps forsøksstasjon på Mæresmyra. Oline var husmor på den gamle bondekonemåten. De bodde på Mære med husdyr, potetåker og hage til bruk i egen husholdning. Det var stor praktisk allsidighet i Ingeborg sin barndomsheim, men det var også stor vekt på kunnskap og skole. Ingeborg tok, i likhet med sine brødre, artium ved Steinkjer Landsgymnas på ei tid da det ennå ikke var vanlig at det ble satset likeverdig på jenter og gutter i skoleveien. Hun gikk ut våren 1945 og begynte samme år på lærerskole på Hamar. Mor kom til Malm som lærer i 1947. Her var det storsatsing på oppbygging av samfunnet med bl.a. ny moderne skole, med helsesøster, skoletannlege, svømmebasseng, gymsal, kjemilaboratorium og ikke minst moderne skolekjøkken. Mor fikk stillingen som skolekjøkkenlærerinne, og permisjon for å gå på Statens Lærerinneskole i Husstell på Stabæk. Det gjorde hun året 1949-50 og tok skolekjøkkenet i besittelse høsten 1950 med den beste utdannelsen som fantes for formålet og læretid på Oline sitt kjøkkenet å støtte seg på. Etter mange år ville mor ta mer utdannelse. Hun hadde prydhage som hobby, men var generelt interessert i naturen og alt som levde, og både jeg og mor var inspirert av det feltbiologiske miljøet på Malm, som sto i kontakt med miljøet på Levanger. Året 1972-73 tok mor biologi gunnfag på Levanger. Hun ble adjunkt. I tillegg til å undervise i heimkunnskap og biologi ble hun også rådgiver på skolen i Malm. Det var en god periode for mor, jeg husker at hun var veldig tilfreds de gangene hun kunne hjelpe en tvilende og søkende elev inn på et godt spor. Mor ble pensjonist i 1993 etter 45 år som lærer ved Malm skole. Som nevn skulle skolen på Malm ha skoletannlege. Tannlege Per Eidem kom til Malm 1952 og de giftet seg året etter. De fikk en sønn i 1954, som skriver dette. Det kom ikke flere barn. Men hun kunne i 1984 glede seg over å bli bestemor, etter hvert til tre barnebarn. Mor hadde stor omsorg for sine tre barnebarn og var lenge sprek til å ha de hos seg på ferieopphold og aktiviter. Mor ble oldemor 2016 og deretter i 2018. Hun var samfunnsengasjert og hadde kommunale verv innen heimstell og samarbeidet med husmorvikartjeneste. Etter at hun ble pensjonist ble hun besøksvenn for mange gamle, oppleser på litteraturkvelder på Heimen og slikt. Hun likte å reise og fikk sett det meste av Norge og mang land og verdensdeler. Jeg husker mor som uendelig sprek og energisk før hun ble gammel. Ambisiøs i arbeid, i egen husholdning og i helgene var det lange turer til fots eller på ski. Mor og far hadde en stor omgangskrets og det var mange samlinger, fra hytteturer til middagsselskaper der hun kunne svinge opp med servering av beste merke. Hun var også opptatt av slektsbånd og glad i å samle søskena sine og deres familier. Tradisjonen tro skulle det være rikelig med servering og kort mellom måltidene ved slike anledninger. Hun forsket også i egen slekt og etterlater seg et stort materiale om folk rundt Beitstadfjorden, enten det er Trongsundet, Verrastranda, Framverran, Mosvika, Inderøya, Mære eller Beitstad hvor mors slekt kommer fra. De siste åra ble mor glemsk og fikk problem med å finne orda. Diagnosen var vaskulær demens. Utviklingen gikk først svært sakte, men akselererte de siste åra. Far hadde henne hjemme på Bjørkan til sommeren 2018 og deretter på Sanna til i fjor vår. Han satte sin ære i å stelle for henne og ha henne heime. Han klarte det inn i hennes siste leveår. Da hun døde skjærtorsdag 9. april var det elleve måneder siden hun flyttet på Sykeheimen i Malm. Der har hun fått svært godt stell, og hjemmesykepleien hadde gitt svært god oppfølging og hjelp før det. Vi er svært takknemlige for det gode helsestellet på Malm, med kompetente folk med god innstilling og lokal forankring og kunnskap. Bjørn Eidem, sønn

Bestill blomster